Quý vị đang xem www.baovesusongdcct.net » Bài viết có nhãn : Obama

Tag Archives: Obama

Khi quyền lực dùng để đối đầu với… thai nhi

Hoa kỳ, một quốc gia hùng cường thống trị nền kinh tế toàn cầu trong nhiều thập niên qua, Hoa kỳ, một quốc gia quyền lực nhất hành tinh trong vấn đề quân sự, một quốc gia kiều mẫu về tự do dân chủ, tự do tôn giáo, quốc gia luôn sử dụng vấn đề nhân quyền để nói chuyện ... Read More »