Quý vị đang xem www.baovesusongdcct.net » Bài viết có nhãn : Nguyễn Trung

Tag Archives: Nguyễn Trung

Lời cầu nguyện của cái chết

Có lẽ khi đọc bài viết khai bút đầu xuân của cha Quang Uy “VÀ CHÚA, CHÍNH CHÚA, NGÀI SẼ RA TAY” ( Ephata 495 ) ai cũng đều thấy buồn, nhưng là cái buồn trong lạc quan. Buồn vì đứng trước những cái chết rất thương tâm và phi lý của những thân phận dù nhỏ nhoi nhưng cần ... Read More »