Quý vị đang xem www.baovesusongdcct.net » Bài viết có nhãn : Dân số

Tag Archives: Dân số

"Hát trên những xác người"

“Chiều đi trên đồi cao, hát trên những xác người… Tôi đã thấy, tôi đã thấy… mộ bia đều như nấm… Mẹ vỗ tay reo mừng xác con, mẹ vỗ tay hoan hô hòa bình…” ( Trịnh Công Sơn ) Đã qua rồi tiếng đạn đại bác hằng đêm ì ầm gieo chết chóc, qua rồi tiếng đạn AK rít ... Read More »