Uncategorized

BÁO CHÍ HAY… BÁO HẠI ?

Thông tin là một trong những điều thiết yếu của cuộc sống, nó thường là nguyên nhân của một sự thay đổi mạnh mẽ nào đó trong cuộc sống của con người, thay đổi tích cực hay thay đổi tiêu cực còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố, nhưng một trong các yếu tố đó là phẩm chất của thông ... Read More »