Quý vị đang xem www.baovesusongdcct.net » Mục vụ BVSS » Nhóm bạn nói về Bảo vệ Sự Sống

Nhóm bạn nói về Bảo vệ Sự Sống

 Xin giới thiệu một đọan Video clip là bài thu họach thực tế của một nhóm bạn mang tên “Delete”. Đọan phim ghi lại những cảm nhận mà các bạn đã khám phá qua một chuyến đi cùng với anh chị em Nhóm Fiat trong việc Bảo Vệ Sự Sống.

Thực hiện : Nhóm Delete – 2011

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*